přihlásit se 2017-05-21T14:25:44+02:00

Online přihláška

Uskutečněním přihlášky přihlašující potvrzuje, že přihlášení účastníci jsou pro tuto akci dostatečně zdravotně způsobilí, jedou dobrovolně na vlastní nebezpečí a nebudou v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Mládež do 18 let se může zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce. Akce se jede za běžného silničního provozu.